Komunikat Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach dotyczący pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.