W dniu 04 listopada 2014 r. zakończono roboty związane z utwardzeniem placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej mieszanką mineralno - asfaltową.     

W dniu 04 listopada 2014 r. zakończono roboty związane z utwardzeniem placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej mieszanką mineralno - asfaltową.

Roboty polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - 410,80 m2.