Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach organizuje nabór producentów owoców i warzyw na bezpłatne szkolenia Integrowanej Produkcji Roślin.

BEZPŁATNE SZKOLENIA
„INTEGROWANA PRODUKCJA OWOCÓW I WARZYW”
W INSTYTUCIE OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach projektu szkoleniowego FAPA, finansowanego przez UE „Integrowana Produkcja Roślin” organizuje w Skierniewicach 5 szkoleń, wyłącznie dla producentów owoców i warzyw z terenu województwa łódzkiego.
Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Piotr Sobiczewski.

Z uwagi na ograniczoną liczebność grup (do 25 osób), o uczestnictwie w szkoleniu decydujekolejność zgłoszeń. Szkolenia odbędą się w listopadzie 2014 r. w następujących terminach:


1. 4-5.XI. – sadownictwo
2. 13-14.XI – sadownictwo
3. 18-19.XI – sadownictwo
4. 20-21.XI – warzywnictwo
5. 25-26.XI – warzywnictwo


Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa. W ramach dwudniowych szkoleń uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie zaświadczenia ukończenia szkolenia IP, zezwalające na ubieganie się o certyfikat IP.


Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do Skierniewic, obiady, bufet kawowy, jak również możliwość bezpłatnego noclegu w hotelu CODKO wraz z kolacją i śniadaniem w trakcie szkolenia.


Zgłoszenia kierować należy:
Instytut Ogrodnictwa, Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych, 96-100 Skierniewice,
ul. Pomologiczna 18, Tel. 46 834 53 64 lub 601 775 870.
Email: Hanna.Kolodziejek@inhort.pl


Tematyka i programy szkoleń:
1. Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin
2. Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej
3. Pielęgnacja gleby
4. Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych
5. Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami
6. Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami
7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
10. Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
11. Kontrola integrowanej produkcji roślin

 

Kartę zgłoszeniową można znaleźć TUTAJ