Wartość inwestycji: 628 460,66 zł.

Inwestycja przewidziana na lata 2008 - 2009. "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni" zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Inwestycja jest częścią realizowanego przez Powiat Wieluński projektu pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym woj. łódzkiego"