Wartość inwestycji: 628 460,66 zł.

Termin zakończenia inwestycji - 15 grudnia 2008 r.

Wartość inwestycji: 628 460,66 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Wiktorów - Rososz na długości 1626 mb polegająca na:

  • wzmocnieniu jezdni o szerokości 5,0 m warstwą z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
  • wykonaniu odwodnienia pasa drogowego,
  • ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm po zagęszczenu na powierzchni 8 500 m2,
  • oznakowanie drogi.