Wartość inwestycji: 270 427,19 zł.


Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice

Termin zakończenia inwestycji - 30 listopada 2008 r.

Wartość inwestycji: 270 427,19 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice na długości 465 mb polegająca na:

  • wzmocnieniu jezdni o szerokości 5,0 m warstwą z kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu,
  • wykonaniu odwodnienia pasa drogowego,
  • ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 5 cm po zagęszczenu na powierzchni 2 613 m2.