Rewitalizacja XIX-wiecznego podworskiego parku wiejskiego w Naramicach. Wartość inwestycji ok. 100 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja XIX-wiecznego podworskiego parku wiejskiego w Naramicach polegająca na:

 • zagospodarowaniu terenu parku oraz terenu po byłej bukaciarni,
 • odtworzenie i urządzenie terenów zieleni,
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej - oświatlenie parku,
 • budowa alejek wraz z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową.
  103246parknaramice1
  103306parknaramice3
  103257parknaramice2
  103317parknaramice3
  103327parknaramice4
  103335parknaramice5
  103413parknaramice6
  103420parknaramice7
  103426parknaramice8
  103433parknaramice9