Wartość inwestycji ok. 16 000,00 zł.


Odtworzenie stawu przed kościołem w Łyskorni

Wartość inwestycji ok. 16 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie stawu przed kościłem w Łyskorni w celu nadania mu pierwotnie pełnionych funkcji: retencyjnej, przeciwpożarowej i estetycznej. Zakres robót polega na:

  • odtworzeniu pierwotnego stanu stawu,
  • wyprofilowaniu poboczy,
  • ogrodzeniu stawu od strony jezdni.

103639lyskorniastaw1
103645lyskorniastaw2
103652lyskorniastaw3