Przebudowa drogi gminnej Młynisko - Huby - Brzoza od km 0+000 do km 0+947,77. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Przebudowa drogi gminnej Młynisko - Huby - Brzoza od km 0+000 do km 0+947,77


Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Młynisko - Huby - Brzoza od km 0+000 do km 0+947,77" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Wartość inwestycji: 462 702,15 zł.

Kwota dofinansowania w ramach NPPDL 2008-2011: 233 626,07 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi polegająca na:

- wykonaniu warstwy odcinającej na powierzchni 5 214 m2,

- wykonaniu podbudowy na istniejącej jezdni na powierzchni 4 418 m2,

- wykonaniu podbudowy na poszerzeniach na powierzchni 436 m2,

- wykonaniu warstwy wiążącej na powierzchni 4 827 m2,

- wykonaniu nawierzchni - warstwy ścieralnej na powierzchni 4 790 m2,

- wykonaniu poboczy na powierzchni 1 416 m2,

- wykonaniu przepustów rurowych pod drogą o śr. 60 cm - 18 mb,

- wykonaniu zjazdów z drogi z rur PEHD o śr. 40 cm - 32 mb,

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonaniu humusowania skarp z obsianiem - 3 792 m2.

104331huby1
104338huby2
104343huby3
104352huby4
104400huby5
104408huby6
104417huby7
104424huby8
104433huby9
104440huby10