Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Parcela III - Łagiewniki - etap I. Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego


Przebudowa dróg dojazdowych do pól

Inwestycja pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do pól" jest dotowana z terenowego

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.

Wartość inwestycji zadania II "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Parcela III

- Łagiewniki - etap I" : 87 927,84 zł.

Kwota dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
40 000,00 zł.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg dojazdowych do pól polegająca na:

- wykonaniu podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm,

- wykonaniu podbudowy o gr. 8 cm z destruktu rozdrobnionego,

- wykonaniu powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową i rozścieleniu kruszywa frakcji

5 - 8 mm z zagęszczeniem,

- wykonaniu obsypki krawędzi po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia gruntem rodzimym

o szer. 0,75 m,

- szerokośc jezdni - 3 m.

 

STAN TECHNICZNY PO WYKONANIU INWESTYCJI:

 

104918parcela2
104911parcela1
104926parcela3
104934parcela4
104941parcela5
104953parcela6
105000parcela7
105006parcela8
105014parcela9