Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec od km 0+000 do km 1+846,05" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec
od km 0+000 do km 1+846,05

Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec od km 0+000 do km 1+846,05" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Wartość inwestycji: 990 640,00 zł.

Kwota dofinansowania w ramach NPPDL 2008-2011: 495 320,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi polegająca na wykonaniu:
 • robót ziemnych - 3291 m3,

 • podbudowy z piasku na poszerzeniach
  o gr. warstwy 15 cm - 5329 m2,

 • dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach
  o gr. 12 cm - 4904 m2,

 • górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach
  o gr. 8 cm - 4904 m2,

 • górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na istniejącej jezdni
  o gr. 10 cm - 4931 m2,

 • warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - asfaltowych
  o gr. 4 cm - na pow. 9379 m2,

 • warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych
  o gr. 4 cm - na pow. 9379 m2,

 • poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm - 3690 m2,

 • rowów - 1937 m3,

 • zjazdów z drogi z kruszywa łamanego
  o gr. 10 cm - 980 m2,

 • przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD
  o śr. 40 cm - 292 mb,

 • oznakowania pionowego - 29 szt,

 • barier ochronnych - 176 mb.

Stan drogi przed inwestycją:

Stan drogi po wykonaniu inwestycji:

janowiec1
janowiec2
janowiec3
janowiec4
janowiec5
janowiec7
janowiec6
janowiec8
janowiec9
janowiec10