Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Białej - Parceli. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 


"Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Białej - Parceli" zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Białej - Parceli.


Koszt projektu: 64 458,45 zł.

Inwestycja polega na:

 • dociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi
  o gr. od 5 do 14 cm na powierzchni 551,65 m2,

 • wykonaniu tynków akrylowych o uziarnieniu 2,5 mm
  i fakturze "baranek" na powierzchni 485,65 m2,

 • wykonaniu tylków mozaikowych o wielkości kamienia 1,8 mm
  - cokoły, murki - 119,80 2,

 • montażu okien z PCV - 9 sztuk

 • wykonaniu ścian oporowych żelbetowych - 6,23 2,

 • wykonaniu żelbetowych płyt stropowych
  gr. 15 cm o powierzchni 75,40 2.

1626317
1626388
1626439
16264910
16265411
16265912
16270613
16271014
16271515
16272017