Przebudowa placu parkingowego w centrum miejscowości Biała - Parcela. Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Przebudowa placu parkingowego
w centrum miejscowości Biała - Parcela

Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Inwestycja polega na:
 • wykonaniu odwodnienia kanałem z rur PCV
  φ160 mm - 59 mb i z rur PCV φ315 mm - 103 m,

 • ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej
  o gr. 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej
  na powierzchni 1570 m2,

 • wykonaniu odwodnienia liniowego za pomocą ścieku ACO o dł. 84 mb,

 • ułożeniu krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm
  na długości 312 mb.,

 • wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
  kolorowej, na powierzchni 409 m2,

 • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

parking22
parking21
parking24
parking23
parking26
parking25
parking27
parking28
parking29
parking30