Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kopydłów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Kopydłów

Wartość inwestycji: 95 257,36 zł

Inwestycja polega na wykonaniu:

  • sieci wodociągowej z rur PCV Φ90 mm o długości 277,76 mb,
  • 19 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE Φ40 mm o długości 510,39 mb,
  • 1 szt. przyłącza wodociągowego z rur PE Φ50 mm o długości 46,15 mb,
  • 14 szt. przecisków w rurze osłonowej stalowej Φ100 mm i długości 7 mb.

2343511
2343562
2344023
2344074
2344135