Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Druga - Johanka - etap III. Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

Inwestycja pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do pól" jest dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.

Wartość inwestycji zadania I "Przebudowa drogi dojazdowej do pól
Biała Druga - Johanka - etap III": 92 085,60 zł.


Kwota dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
23 000,00 zł.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg dojazdowych do pól polegająca na:

  • wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2400 m2,
  • wykonaniu górnej warstwy podbudowy z destruktu, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 2400 m2,
  • wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową, grysami kamiennymi: 10,0 dm3/m2 o wymiarach 5 - 8 mm - 2400 m2.

2338223
2338161
2338366
2338285
2338498
2338447
2338569
23390110