Inwestycja jest częścią realizowanego przez Powiat Wieluński projektu pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym woj. łódzkiego"

Przebudowa drogi gminnej nr 118204E Naramice - Wiktorówek (dł. 1,217 km).

Wartość robót budowlanych: 880 722,34 PLN.

Inwestycja jest częścią realizowanego przez Powiat Wieluński projektu pn.

"Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym woj. łódzkiego"

Roboty rozpoczęto w czerwcu 2010 r.

Data zakończenia: pażdziernik 2010 r.

Inwestycja polegała na:

  • wykonaniu wycinki drzew i krzaków
  • wykonaniu korytowania drogi
  • wykonaniu warstwy dolnej i górnej podbudowy
  • budowie przepustu ∅1000 w km 0+115
  • wykonaniu warstwy wiążącej i ściernej z mieszanki mineralno-asfaltowej
  • oznakowaniu

1131142
1131194
1131299
2337161
1131245
11272638
11273237
11273836
11284634
11290327