Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

Wartość inwestycji zadania II "Przebudowa drogi dojazdowej
Klapka - Łagiewniki od km 0+000 do km 0+408,10": 249 488,13 zł


Kwota dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
19 000,00 zł.


Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg dojazdowych do pól polegająca na:

  1. wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 739 m2,
  2. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 739 m2,
  3. wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1244 m2,
  4. wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych, standard II, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1866 m2,
  5. wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych, standard II, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1849 m2,
  6. wykonaniu odwodnienia drogi oraz zjazdów i poręczy ochronnych.

1103302
1103251
1103353
1103414
1103465

 

Widok stanu technicznego przed rozpoczęciem inwestycji:Widok stanu technicznego po zakończeniu inwestycji: