Wykonanie projektu budowlanego oraz realizacja zadania pn.

  1. Budowa oświetlenia boiska na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga
  2. Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Młynisko

 

Wartość robót : 49.500, 00 zł brutto.