Wartość inwestycji w miejscowości Zabłocie: 14.897,84 zł (netto)

Przedmiotem inwestycji jest:

Przyłącze wodociągowe z rur PVC fi 90 x 4,3 mm SDR 21 zlokalizowane w miejscowości Zabłocie na działkach nr ewid. 103/2, 103/1, 105, 148/1, 148/2 obręb Zabłocie-Góry Świątkowskie.

Włączenie do wodociągu fi 110 mm za pomocą trójnika kielichowego fi 110/110/90 PVC.

Przyłącze zakończono hydrantem nadziemnym fi 80 mm.

Na przyłączu wykonano punkt czerpalny fi 20 mm.

 

Wartość inwestycji w miejscowości Naramice: 37.824,17 zł (netto)

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PVC fi 90 x 4,3 mm SDR 21 zlokalizowana

w miejscowości Naramice na działkach nr ewid. 589/1, 697, 600/1 i 636 obręb Naramice.

Długość wodociągu 701 m.

Włączenie do istniejącego wodociągu fi 90 mm za pomocą trójnika kielichowego PVC

fi 90/90/90 PVC.

Na wodociągu wykonane zostały trzy hydranty nadziemne fi 80 mm.

Odcinek wodociągu przebiegający pod drogą powiatową wykonano przeciskiem w rurze osłonowej.

 

Wartość inwestycji w miejscowości Śmiecheń: 20.170,02 zł (netto)

Przedmiotem inwestycji jest:

Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 63 mm zlokalizowane w miejscowości Śmiecheń na działkach nr ewid. 88/2, 141, 146 obręb Śmiecheń.

Długość przyłącza wodociągowego: 528,50 m.

Włączenie do istniejącego wodociągu fi 90 mm za pomocą nawiertki z wbudowaną zasuwą fi 90 / 63 PE.

Na wodociągu wykonany został jeden hydrant nadziemny fi 80 mm.

Odcinek wodociągu przebiegający pod drogą wykonano przeciskiem w rurze osłonowej.