Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Druga - Johanka - etap I. Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Parcela III - Łagiewniki - etap I. Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi gminnej Młynisko - Huby - Brzoza od km 0+000 do km 0+947,77. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Dobudowa sanitariatów z pomieszczeniami dla osób niepełnosprawnych przy remizie OSP Zabłocie.

Przebudowa klatki schodowej i budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku SPZPOZ w Białej. Inwestycja zrealizowana ze środków SPZPOZ w Białej przy współudziale finansowym PFRON

Inwestycja realizowana ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu

Wartość inwestycji ok. 16 000,00 zł.

Rewitalizacja XIX-wiecznego podworskiego parku wiejskiego w Naramicach. Wartość inwestycji ok. 100 000,00 zł.

Wartość inwestycji: 270 427,19 zł.